"Mathcad допоміг нам створити відмінний алгоритм для розрахунку конструкції, що корисно для повторюваних обчислень.
Легкість вивчення, справжні математичні позначення одиниці виміру роблять Mathcad інструментом незамінним для нас
".
Мурті , директор
William Hare (India) Pvt. Ltd."Вони вже ефективно використовують програмне забезпечення PTC Mathcad"


Ще нещодавно для вирішення прикладного завдання конструктор повинен був не тільки розумітися на математиці, але й вміти програмувати однією або кількома мовами. Лише за останні десятиліття намітився суттєвий прогрес у розробці інтегрованих математичних систем, що дозволило інженерам зосередитися безпосередньо на конструюванні, а не на технічних моментах, пов'язаних із програмуванням та розрахунками. Однією з перших, і на сьогоднішній день, найкращою системою є Mathcad. У PTC Mathcad Prime реалізовано принцип: "Що бачиш, те й отримуєш". Складні математичні формули записуються в природному вигляді, без використання незрозумілих символів. Mathcad працює як інтерпретатор: всі скоєні користувачем помилки негайно позначаються, можна перевірити значення конкретного параметра. Пакет Mathcad створювався як потужний науковий калькулятор інженера-конструктора, що дозволяє легко впоратися із поточними завданнями проектування.

Mathcad привносить інновації та пропонує значні переваги у підвищенні продуктивності праці як для окремих інженерів, так і для робочих процесів для розробки виробів та інженерних об'єктів. На відміну від спеціальних розрахункових систем та електронних таблиць, PTC Mathcad дозволяє інженерам проектувати та документувати інженерні обчислення одночасно з всеосяжною функціональністю прикладної математики з динамічними обчисленнями, що враховують одиниці виміру.

Сучасний підхід до проектування передбачає використання математичних розрахунків різних етапах життєвого циклу виробу.

Програмне рішення Mathcad Prime може бути ефективно використане на всіх цих етапах:

 • Збір та документація вимог до майбутнього виробу (координація розрахунків із керівництвом, дотримання стандартів).
 • Розробка концепції майбутнього виробу («чорновий розрахунок», визначення основних показників)
 • Системне проектування.
 • Детальне проектування (інженерні розрахунки та документація не тільки для виробу, але і для оснащення та обладнання).
 • Випробування (обробка, аналіз та систематизація даних експерименту)
 • Постпродажна підтримка (випуск інструкцій користувача, аналіз продуктивності та ін.)


Найновіша версія PTC Mathcad Prime 9.0. може

 • використовуватися як звичайний калькулятор для простих обчислень, що повторюються;
 • обчислювати та спрощувати символьні вирази;
 • використовуватись для обчислення інтегралів та похідних функцій;
 • вирішувати системи лінійних рівнянь алгебри, працювати з матрицями і визначниками;
 • розв'язувати системи нелінійних рівнянь алгебри;
 • будувати графіки як у декартових та циліндричних, так і в полярних координатах, різні діаграми та гістограми;
 • створювати програми з розгалужувальними та циклічними алгоритмами, використовуючи свою власну, інтуїтивно зрозумілу мову програмування;
 • розв'язувати диференціальні рівняння;
 • вирішувати завдання теорії ймовірності та математичної статистики;
 • здійснювати обмін інформацією з іншими програмами операційної системи Windows, такими як Excel, Powerpoint, Word;
 • документувати розрахунки та створювати звітну документацію;
 • вбудовано більше 600 математичних функцій
PTC_Mathcad_Prime 
  

 

PTC Mathcad Prime vs Hyundai

 

 PTC_Mathcad_Prime_vs_SKF


PTC_Mathcad_Prime_2.0
   
Тема Організація Прізвище, Ім'я Email Телефон Captcha
Коментар / Питання