Що нового у PTC Mathcad Prime 9

PTC Mathcad Prime — галузевий стандарт програмного забезпечення для інженерних розрахунків, що дає змогу вирішувати найскладніші задачі та ділитися своїми інженерними розрахунками.
А з PTC Mathcad Prime 9 інженерні розрахунки стали ще кращими. У цій версії ключові зміни полягають в принципово новому двигуну символьних обчислень, допрацьованому числовому оператору і покращенні зручності використання.

 

 Покращення зручності використання та продуктивності

  • PTC Mathcad Prime 9 надає нові можливості, щоб зробити вашу продуктивність більшою, ніж будь-коли.

 • Стилі тексту дозволяють краще організувати робочий аркуш без форматування заголовків і підзаголовків вручну. Просто використовуйте відповідні стилі тексту, щоб автоматично застосувати бажане форматування тексту до всього документа та позначити різні області на аркуші.

• Внутрішні посилання та Go-to Page спрощують навігацію між великими документами. Внутрішні посилання мають додаткову перевагу, оскільки дозволяють об’єднувати свої нотатки та обчислення на робочому аркуші для ефективного посилання.

 • Усі меню вибору кольорів удосконалено за допомогою спеціального засобу вибору кольорів, який дозволяє виділяти розділи документа або виділяти певні рівняння чи графіки потрібними кольорами.

 • Тепер ви можете натискати пробіл під час введення нової області, щоб перетворити її з математичної області за замовчуванням на текстове поле.

 

Покращення символьних і числових обчисленнь 

• PTC продовжує використовувати потужність нового символьного ядра, цінні вдосконалення також були зроблені в ядрі для числових операцій. В Mathcad Prime 9 користувачам надали доступ до більшої кількості математичних операцій і функцій, ніж будь-коли раніше.

 • Тепер ви можете використовувати оператор градієнта, який повертає градієнт скалярної функції по відношенню до визначених змінних як числово, так і символьно.

• Числове ядро вдосконалено завдяки доданню функції PDESolve у блок Solve.

 • Ми ввімкнули символічні рішення для звичайних диференціальних рівнянь (ODE). Тепер ви можете розв’язувати ДФ першого порядку та ДУ вищого порядку, які можна звести до систем першого порядку.

• Тепер ви можете символічно розв’язувати систему рівнянь усередині блоку розв’язання за допомогою функції пошуку.

• Додано нові логарифмічні інтегральні функції та еліптичні інтегральні функції.

• Оператори числення, такі як похідні, межі, інтеграли та підсумовування, що використовуються символічно, були покращені та охоплюють розширені випадки використання.

• Було розширено функціональні можливості та варіанти використання для кількох символічних ключових слів і функцій. Наприклад, ви можете використовувати ключове слово, щоб визначити припущення щодо результату функції.

Тема Організація Прізвище, Ім'я Email Телефон Captcha
Коментар / Питання